Dil Seçimi

Entegre Köprüüstü Konsolu

Entegre Köprüüstü Konsolu, köprüüstü personeli için ergonomik olarak tasarlanmış bir çalışma istasyonudur. Üzerindeki bölümlerde seçmeli olarak EPKIS MIMIC gösterimlerinin, FFDC yazılımının, CCTV görüntülerinin ve OBTS yazılımının  sunulduğu çok maksatlı operatör iş istasyonları/ekranları, ana tahrik kontrol panelleri, dümen sistemi, seyir radarı ekranı, ve alıcı tarafından temin edilen diğer ekipmanlar yer alır. Entegre Köprüüstü Konsolu kullanıcının özel istekleri ve konsol üzerinde bulunacak ekipman sayısına göre modüler bazda imal edilir.

Konsolda istenildiği taktirde Gemi Veri Dağıtım Sistemi ve Savaş Yönetim Sistemi ile EPKİS arasında bir geçiş sağlanarak istenilen bilgilerin iki yönlü paylaşılması mümkündür.

Köprüüstü Konsolu gerektiğinde yüksek şok seviyelerinde sağlıklı çalışabilmesi için gemi bünyesine uygun şok sönümlendiriciler vasıtasıyla monte edilir.

PDF dosyası için lütfen tıklayın...