Dil Seçimi

Uzun Ufuk Projesi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın operasyon sahasında taktik resmin oluşturulması ve bu taktik resmin komuta kontrol merkezlerine ulaştırılmasını sağlayan Radar, R-ESM (Radar-Elektronik Destek Teçhizatı) ve Haberleşme Sistemlerinin tedariki ve entegrasyonunu kapsayan Uzun Ufuk Projesinde Thales Hollanda'nın alt yüklenicilerden biri olarak YALTES Elektronik Destek Tedbirleri cihazı ve Sahil Gözetleme Radarının entegrasyonunu gerçekleştirmiş, Asıl ve Yedek Füzyon Merkezinde; operatör konsolları, arayüz birimleri, veri ağı, video dağıtım ağı ve Gözetleme istasyonlarındaki operatör konsolları ile sensör uyarlama birimleri tasarlanıp üretilmiş, entegrasyon ve kurulumu yapılmıştır.

Proje başarı ile tamamlanmıştır.

 

GENESİS Projesi

GENESIS Projesi, yurt içi geliştirme projesi olarak SSM tarafından HAVELSAN ana yükleniciliğinde 26 Kasım 2004 tarihinde yürürlüğe sokulmuştur. Dz.K.K.lığının G sınıfı firkateynlerinin imkan ve kabiliyetlerini azami milli imkanlar ile artırmak üzere başlattığı GENESIS Entegre Savaş Yönetim Sistemi kapsamında YALTES, 8 gemilik projenin aşağıda belirtilen sistem donanım elemanları ile bu donanımlar üzerinde çalışacak bir kısım yazılımların geliştirilmesi faaliyetleri içinde yer almaktadır.

YALTES, proje kapsamında, kilit ana alt yüklenicilerden biri olarak Savaş Yönetim Sistemi Donanım sistemlerin tasarım ve üretimlerini gerçekleştirmiş Yazılım konusunda da faaliyet göstermiştir.

Proje Başarı ile tamamlanmıştır.

 

Yeni Tip Karakol Botu, Makine Kontrol ve Gözetleme Sistemi (MKGS) ve Konsol Projesi

Proje Haziran 2008 de yürürlüğe girmiş olup DEARSAN A.Ş. tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için inşa edilen 16 Adet Yeni Tip Karakol Botunun Platform Sistemlerinin, Kontrol ve İzlemesi ile Elektriki Güç Yönetim Sistemi ve Ana Tahrik Kontrol Sisteminden oluşan Entegre bir Platform Yönetim Sistemi tesis edilmesi ve bu sistemleri kontrol eden MCR Konsolu ve diğer donanım birimlerinin üretilmesini içermektedir.

Kasım 2008 de HAVELSAN ile imzalanan ayrı sözleşme kapsamında; Yeni Tip Karakol Botunun Savaş Harekat Merkezinde, Elektrooptik Sistemi ve Sonar Sistemini kontrol eden birer adet operatör konsolu ve yardımcı birimlerin monte edildiği bir konsol ara birimi yapılmıştır. Ayrıca elektro optik sistem kamerası, radar ve sonara ait videoları derleyerek köprüüstünde sergileyen bir video ağı da proje kapsamında tasarlanarak üretilmiştir.

Her iki proje de başarı ile tamamlanmıştır.

 

ESSM Modernizasyonu

Dz.K.K.lığının Barbaros ve G sınıfı firkateynlerde gerçekleştirdiği ESSM (Geliştirilmiş Sea Sparrow Füzesi) Modernizasyon Programı çerçevesinde VSE Corporation ile imzalanan sözleşme ile YALTES, VLS SIUC (Dikey Fırlatma Sistemi Alt Sistem Arayüz Birimi Kabineti) üretiminden ve gerekli mühendislik desteği ile ilgili hizmetleri sağlamıştır.

Proje başarı ile tamamlanmıştır.