Dil Seçimi

Sensör Entegrasyonu

YALTES, karaya konuşlu ya da deniz platformlarında kullanılan pek çok sensörün Komuta ve Kontrol sistemlerine entegrasyonunda etkin olarak yer almaktadır. Entegrasyon süreci; ister analizi, sistem tasarımı, yazılım/donanım geliştirme, kurulum ve test safhalarını içerir.

Sensör mimarisinin Komuta ve Kontrol sistemi mimarisiyle aynı olmaması durumlarında sensör uyarlama birimleri kullanılarak her türlü sensörün Komuta ve Kontrol sistemine entegrasyonu sağlanır.

Sensor Integration pdf dosyası için lütfen tıklayın...